فرم استخدام آریا سپند

لطفاً تمام موارد ستاره دار را به طور کامل تکمیل نمایید.
نام(*)
لطفا نام کامل خود را وارد نمایید.

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

شماره ملی(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد(*)
/ / ورودی نامعتبر

محل صدور(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر

وضعیت تاهل(*)
ورودی نامعتبر

تعداد فرزندان(*)
ورودی نامعتبر

وضعیت نظام وظیفه(*)
ورودی نامعتبر

تلفن منزل(*)
ورودی نامعتبر

نشانی منزل(*)
ورودی نامعتبر

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

ایمیل(*)
آدرس ایمیل نا معتبر

3 نقطه قوت و سه نقطه ضعف خود را نام ببرید(*)
ورودی نامعتبر

 
سوابق تحصیلی 1 :
مدرک تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر

به چه زبان هایی تسلط دارید؟(*)
ورودی نامعتبر

مکالمه(*)
ورودی نامعتبر

فهمیدن(*)
ورودی نامعتبر

خواندن(*)
ورودی نامعتبر

نوشتن(*)
ورودی نامعتبر

نام موسسه آموزشی(*)
ورودی نامعتبر

معدل(*)
ورودی نامعتبر

سال اخذ مدرک(*)
ورودی نامعتبر

سوابق تحصیلی 2 :
مدرک تحصیلی
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر

نام موسسه آموزشی
ورودی نامعتبر

معدل
ورودی نامعتبر

سال اخذ مدرک
ورودی نامعتبر

 
سوابق آموزشی 1 :
نام موسسه آموزشی(*)
ورودی نامعتبر

نام دوره(*)
ورودی نامعتبر

مدت دوره (*)
ورودی نامعتبر

سال اخذ مدرک(*)
ورودی نامعتبر

سوابق آموزشی 2 :
نام موسسه آموزشی
ورودی نامعتبر

نام دوره
ورودی نامعتبر

مدت دوره
ورودی نامعتبر

سال اخذ مدرک
ورودی نامعتبر

 
سوابق کاری 1 :
نام موسسه آموزشی(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ استخدام(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ ترک استخدام(*)
ورودی نامعتبر

آخرین سمت(*)
ورودی نامعتبر

حقوق در پایان کار(*)
ورودی نامعتبر

علت ترک کار (*)
ورودی نامعتبر

تلفن محل کار(*)
ورودی نامعتبر

سوابق کاری 2 :
نام موسسه
ورودی نامعتبر

تاریخ استخدام
ورودی نامعتبر

تاریخ ترک استخدام
ورودی نامعتبر

آخرین سمت
ورودی نامعتبر

علت ترک کار
ورودی نامعتبر

حقوق در پایان کار
ورودی نامعتبر

تلفن محل کار
ورودی نامعتبر

 
افراد آشنا 1 :
نام(*)
لطفا نام کامل خود را وارد نمایید.

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

شغل(*)
ورودی نامعتبر

تلفن (*)
ورودی نامعتبر

آدرس(*)
ورودی نامعتبر

مدت آشنایی(*)
ورودی نامعتبر

افراد آشنا 2:
نام(*)
لطفا نام کامل خود را وارد نمایید.

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

شغل(*)
ورودی نامعتبر

تلفن (*)
ورودی نامعتبر

آدرس(*)
ورودی نامعتبر

مدت آشنایی(*)
ورودی نامعتبر

 
مهارتها 1 :
نام مهارت یا نرم افزار (*)
ورودی نامعتبر

میزان تسلط(*)
ورودی نامعتبر

مهارتها 2:
نام مهارت یا نرم افزار
ورودی نامعتبر

میزان تسلط
ورودی نامعتبر

سایر
ورودی نامعتبر

 
آیا در صورت لزوم قادر به مسافرت بعنوان ماموریت هستید؟(*)
ورودی نامعتبر

میزان حقوق پیشنهادی (ربال) (*)
ورودی نامعتبر

تاریخ آمادگی همکاری (*)
ورودی نامعتبر

متقاضی چه شغلی در سازمان هستید؟(*)
ورودی نامعتبر

سایر اطلاعاتی که مایل به ذکر آن هستید را بیان کنید
ورودی نامعتبر

عکس پرسنلی(*)
ورودی نامعتبر

پیوست فایل
ورودی نامعتبر

ساعت کاری سایت

  • شنبه - پنج شنبه: 7:30صبح - 15:00بعد از ظهر
  • جمعه: جمعه ها بخش پشتیبانی تعطیل می باشد

درباره ما

  • مانیتورینگ (تله متری)
  • کنترل و اتوماسیون صنعتی
  • سنسورهای اندازه گیری
  • خدمات فنی و مهندسی